Word 2007 PL. Nieoficjalny podrcznik Chris Grover

Word 2007 PL. Nieoficjalny podrcznik download cover ebookTitle: Word 2007 PL. Nieoficjalny podrcznik

Author:Chris Grover

Genre: Computers > Word Processing

The Sinopsys of Word 2007 PL. Nieoficjalny podrcznik

Poznaj najg??biej ukryte tajniki Worda 2007Jak korzysta? z nowego paska narz?dziowego?Jak tworzy?, formatowa? i drukowa? dokumenty tekstowe?Jak spersonalizowa? Worda za pomocš makropolece??Czujesz si? zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz si? przekona?, czy Word 2007 jest faktycznie nowy, czy tylko od?wie?ony? Zastanawiasz si?, jak bardzo ta wersja mo?e usprawni? Twojš prac?? Word 2007 zosta? niemal ca?kowicie przekonstruowany w stosunku do swoich poprzedników. Nowy interfejs u?ytkownika, inna filozofia korzystania z narz?dzi, wi?cej zabezpiecze? i funkcji automatyzujšcych prac? — to wszystko sprawia, ?e przesiadka z poprzedniej wersji mo?e okaza? si? do?? trudna. W takich przypadkach suchy opis zawarty w dokumentacji nie zawsze jest najlepszym ?ród?em informacji.”Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik” to omówienie mo?liwo?ci najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczajšce poza instrukcj? obs?ugi. Znajdziesz w nim informacje o zaletach i wadach Worda, zasadach korzystania z nowych narz?dzi oraz opisy dzia?ania niemal wszystkich jego funkcji. Dowiesz si?, jak tworzy? dokumenty, formatowa? tekst oraz dodawa? do niego ilustracje, przypisy i odno?niki. Nauczysz si? korzysta? z konspektu, tworzy? spisy tre?ci i skorowidze, drukowa? dokumenty i publikowa? je w internecie. Poznasz tak?e sposoby przyspieszania i automatyzowania najcz??ciej wykonywanych zada? za pomocš makropolece? oraz j?zyka VBA.Tworzenie nowego dokumentuPraca z plikamiWprowadzanie i formatowanie tekstuKorzystanie z autokorekty i sprawdzania pisowniDrukowanie dokumentówTworzenie d?ugich dokumentówKonspekty, spisy tre?ci i skorowidzeWstawianie do dokumentów grafiki i elementów multimedialnychKorespondencja seryjnaPraca grupowaKonfiguracja interfejsu u?ytkownikaTworzenie makropolece? i skryptów VBAPoznaj Worda 2007 z ka?dej strony.

Download Chris Grover Word 2007 PL. Nieoficjalny podrcznik ebook

 

You can read online Chris Grover book. Word 2007 PL. Nieoficjalny podrcznik download pdf, txt, rtf, epub version for iPad, iPhone, Android и Kindle is also possible. This masterpiece of proze will give you a lot of nice moments while reading. So enjoy.

Notice! Pdfebookpro.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to pdfebookpro.com

No Comments

Comments are closed.