Ruby. Receptury Lucas Carlson

Ruby. Receptury download cover ebookTitle: Ruby. Receptury

Author:Lucas Carlson

Genre: Computers > Programming Languages

The Sinopsys of Ruby. Receptury

Zbiór gotowych rozwišza? dla programistów u?ywajšcych j?zyka RubyJak przetwarza? pliki XML i HTML?Jak wykorzystywa? ?rodowisko Ruby on Rails?W jaki sposób ?šczy? Ruby z technologiš AJAX?Korzystasz w pracy z j?zyka Ruby i zastanawiasz si?, czy niektóre zadania programistyczne mo?na wykona? szybciej? Chcesz pozna? zasady programowania obiektowego w Ruby? A mo?e interesuje Ci? framework Ruby on Rails? J?zyk Ruby zdobywa coraz wi?kszš popularno??, jest wykorzystywany do tworzenia aplikacji sieciowych i sta? si? podstawš ?rodowiska Ruby on Rails. Jednak nawet najlepszy j?zyk programowania nie uwalnia programistów od ?mudnego realizowania zada?, które nie majš zbyt wiele wspólnego z tworzeniem aplikacji, czyli usuwania b??dów, implementowania typowych algorytmów, poszukiwania rozwišza? mniej lub bardziej typowych problemów i wielu innych.Ksiš?ka “Ruby. Receptury” znacznie przyspieszy Twojš prac?. Znajdziesz tu kilkaset praktycznych rozwišza? problemów wraz z przejrzystym komentarzem oraz tysišce wierszy proponowanego kodu, który b?dziesz móg? wykorzysta? w swoich projektach. Przeczytasz o strukturach danych, algorytmach, przetwarzaniu plików XML i HTML, tworzeniu interfejsów u?ytkownika dla aplikacji i po?šczeniach z bazami danych. Nauczysz si? generowa? i obrabia? pliki graficzne, korzysta? z us?ug sieciowych, wyszukiwa? i usuwa? b??dy w aplikacjach, a tak?e pisa? skrypty niezwykle pomocne w administrowaniu systemem operacyjnym Linux.Przetwarzanie danych tekstowych i liczbowychOperacje na tablicachPraca z systemem plikówProgramowanie obiektowePrzetwarzanie dokumentów XML i HTML oraz plików graficznychGenerowanie plików PDFPo?šczenie z bazami danychKorzystanie z poczty elektronicznej, protoko?u telnet i po?šcze? TorrentProjektowanie aplikacji internetowych za pomocš Ruby on RailsStosowanie us?ug sieciowychOptymalizacja aplikacjiTworzenie wersji dystrybucyjnychAutomatyzacja zada? z wykorzystaniem j?zyka RakeBudowanie interfejsów u?ytkownikaJe?li chcesz rozwišza? problem, skorzystaj z gotowej receptury– ko?o ju? wynaleziono.

Download Lucas Carlson Ruby. Receptury ebook

 

You can read online Lucas Carlson book. Ruby. Receptury download pdf, txt, rtf, epub version for iPad, iPhone, Android и Kindle is also possible. This masterpiece of proze will give you a lot of nice moments while reading. So enjoy.

Notice! Pdfebookpro.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to pdfebookpro.com

No Comments

Comments are closed.